Bezig met laden.

Menu

+32 (0)14 31 09 24

info@claeskoeltechniek.be

Privacybeleid, Claes Koeltechniek BV

Het Privacybeleid van Claes Koeltechniek BVBA is erop gericht u te informeren over welke gegevens wij over u verzamelen, waarom en hoe u daar controle over heeft, en om de persoonsgegevens die wij over u ontvangen te gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving. Al uw persoonsgegevens  worden als vertrouwelijke informatie behandelt. Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige).

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Claes Koeltechniek BV
Zandbergen 3A
2480 Dessel
Telefoon: 014/31 09 24
Mail: info@claeskoeltechniek.be

De gegevens van onze klanten worden niet doorgeven aan derde partijen zonder de toestemming van de klant, behoudens in geval dit noodzakelijk zou zijn voor de goede uitvoering van verbintenissen door de klant aangevraagd. Deze derde partij (mogelijke leveranciers) krijgen enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.

Welke gegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan de gegevens die op u als identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben. volgende gegevens dienen door de klant te worden meegedeeld bij de offerte aanvraag, bestelling, …:

Naam
- Adres
- Land
- Contactpersoon
- Telefoon, fax, gsm
- Email
- BTW nummer

De persoonsgegevens die Claes Koeltechniek BVBA verzamelt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die u zelf u zelf aan ons meedeelt per telefoon of per mail om u verder te kunnen helpen met uw noden/vragen. (Offerte aanvraag, bestelling, onderhoud, interventie-aanvraag, …)

Hoe hebt u controle over uw gegevens?

De klant heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren, te wijzigen of de verwerking ervan stop te zetten en te laten verwijderen.

Beveiliging 

We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om uw gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om u de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.