Bezig met laden.

Menu

+32 (0)14 31 09 24

info@claeskoeltechniek.be

Ventilatie


In samenspraak met u, wordt een gepast ‘ventilatie’ systeem uitgewerkt.
Talrijke referenties in grote en kleine projecten.
Ventilatie in bureauruimten, productieruimten, opslagruimten, commerciële gebouwen, fitness, ….


Ventilatie of luchtverversing is het vervangen van de lucht in een ruimte, die om wat voor reden dan ook vervuild of verontreinigd is, door zuivere lucht.

Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat in gebouwen, en gebeurt door de verontreinigde binnenlucht af te voeren en verse lucht aan te voeren. De luchtverontreiniging kan van verschillende aard zijn. De noodzakelijke hoeveelheid te verversen lucht (het debiet) hangt af van de hoeveelheid verontreiniging en de aard van de verontreiniging, en van het aantal personen die in die ruimten verblijven.

In België is sinds het EPB-decreet de ventilatie aan normen onderworpen.

EPB-decreet

Voor het ventileren van een gebouw wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende vormen van ventilatie, type A, B, C en D.

Type A: natuurlijke ventilatie

Bij deze vorm van ventileren verlopen zowel de toevoer van verse lucht als de afvoer van vervuilde lucht zonder ventilatoren.

Type B: toevoer met ventilatoren

Bij het systeem B wordt verse lucht met behulp van ventilatoren in het gebouw gepompt langs aanvoeropeningen in leef-werk ruimten. De vervuilde lucht wordt zo gedwongen om het gebouw via de afvoeropeningen in de vuile ruimten te verlaten.

Type C: afzuiging met ventilatoren

Een ventilatiesysteem van het type C zal de vervuilde lucht via afvoerroosters uit het gebouw zuigen en afvoeren naar buiten. Door de onderdruk die hierdoor gecreëerd wordt, wordt verse lucht via raamroosters het gebouw binnengebracht. Intern in het gebouw wordt de lucht tussen de kamers getransporteerd via roosters in deuren, of via een opening onder de deuren.

Type D: balansventilatie

Ventilatie van het type D, wordt ook balansventilatie genoemd. Het systeem is gebaseerd op het creëren van een evenwicht tussen aan- en afvoer van lucht in het gebouw. De ventilatiebox neemt de afvoer van vervuilde lucht, en de aanvoer van verse lucht voor zijn rekening. In de ventilatiebox zijn aparte energiezuinige ventilatoren voor aanvoer en afvoer voorzien. Vervuilde lucht wordt verwijderd via afvoerroosters in de lokalen. Simultaan levert de groep via een kanaal dat in verbinding staat met de buitenlucht, verse lucht aan in de ruimten.

Gebalanceerde ventilatie wordt vrijwel altijd met een WTW-toestel (warmteterugwinning) toegepast. Zo wordt tot 90% van de warmte die zich in de vervuilde lucht bevindt teruggewonnen en terug in het gebouw gebracht.

Voor een gezond binnenklimaat dienen de filters van het balansventilatiesysteem regelmatig worden schoongemaakt en vervangen te worden.


Foto's van onze eigen realisaties:


Foto's

Submenu